Visualització de contingut web

Línia de Temps

 • 1371  Arnau Saranyó, abat del monestir cistercenc de Santa Maria de la Valldigna, compra l'alqueria de Rascanya per fundar en este lloc un nou monestir.
 • 1383  Pere el Cerimoniós concedix llicència al monestir de la Valldigna per a edificar Sant Bernat de Rascanya.
 • 1384  Comença la construcció del nou monestir. Les obres finalitzen el 1401.
 • 1424  Alfons el Magnànim visita Sant Bernat de Rascanya abans d'entrar a València.
 • 1526  Germana de Foix i el seu marit Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, són nomenats virreis de València.
 • 1532  Un informe del visitador de l'orde del Cister indica que a Sant Bernat de Rascanya la comunitat està formada només per tres monjos que no complixen la vida monàstica.
 • 1536  Mor Germana de Foix. El seu testament disposa que siga soterrada al monestir de Sant Bernat de Rascanya i que este siga regit per l'orde de Sant Jeroni. El duc de Calàbria inicia les gestions per a complir la voluntat de la seua muller.
 • 1545  Butla de Pau III per la qual se suprimix l'orde cistercenc al monestir de Sant Bernat de Rascanya i s'instaura en lloc seu l'orde de Sant Jeroni amb el nou nom de Sant Miquel dels Reis.
 • 1546  L'orde dels jerònims pren possessió de Sant Miquel dels Reis.
 • 1548  El duc de Calàbria encarrega a l'arquitecte Alonso de Covarrubias el projecte del nou monestir. Les obres comencen amb la construcció del claustre sud.
 • 1550  Mor el duc de Calàbria. Deixa tots els seus béns, entre els quals hi ha la seua famosa biblioteca, a la comunitat de Sant Miquel dels Reis. Les obres del claustre sud es paralitzen i no se reprenen fins al 1571.
 • 1578  La comunitat jerònima decidix modificar el projecte de Covarrubias i prendre com a model el claustre dels Evangelistes d'El Escorial. El claustre sud s'acaba el 1607.
 • 1623  Comencen les obres de l'església sobre l'antic temple de Sant Bernat de Rascanya.
 • 1763  Comença la construcció d'un claustre al nord de l'església i per a això s'enderroca part de l'antic monestir de Sant Bernat de Rascanya. Este nou claustre no es va acabar mai.
 • 1811  Els francesos ocupen el monestir i roben part de la valuosa biblioteca del duc de Calàbria.
 • 1821  La comunitat jerònima és dissolta. La Casa de Beneficència s'instal·la a Sant Miquel dels Reis. Els frares tornen al monestir el 1823.
 • 1835  Les mesures desamortitzadores de Mendizábal comporten la dissolució definitiva de la comunitat de Sant Miquel dels Reis. El monestir i les propietats d'este passen a poder de l'Estat.
 • 1843  L'Estat ven el monestir a un particular que té la intenció de demolir-lo. L'Ajuntament de València i l'Acadèmia de Sant Carles paralitzen el procés.
 • 1857  Sant Miquel dels Reis s'habilita com a asil de mendicitat i després com a presó de dones.
 • 1874  L'Estat decidix condicionar Sant Miquel dels Reis com a Presidi Nacional d'hòmens. L'arquitecte Tomás d'Aranguren redacta el projecte d'adequació.
 • 1886  Conclou la part més important de les obres amb la construcció de dos galeries penitenciàries al nord de l'església.
 • 1936  El presidi de Sant Miquel dels Reis és la destinació de nombrosos presos polítics durant i després de la Guerra Civil.
 • 1962  Sant Miquel dels Reis passa a ser propietat de l'Ajuntament i la Diputació de València.
 • 1966  Es clausura definitivament com a presidi.
 • 1980  Es comença a gestar el projecte de recuperació de l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis.
 • 2000  Sant Miquel dels Reis es rehabilita com a seu de la Biblioteca Valenciana després de la restauració de l'edifici.