Visualització de contingut web

Catàleg Col·lectiu de Patrimoni Bibliogràfic Valencià

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic és un projecte cultural centrat en l'inventari i descripció de totes les col·leccions i fons bibliogràfics dipositats en biblioteques espanyoles, públiques o privades, que per la seua antiguitat, riquesa o singularitat formen part del Patrimoni Històric Espanyol.

A la Comunitat Valenciana són dos les lleis que han proporcionat la base legal per a la realització del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià:

- La Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, constitueix el marc legal de l'acció pública i privada dirigida a la conservació, difusió, foment i acreixement del patrimoni cultural a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establint els béns que integren el patrimoni bibliogràfic valencià:

  • Els fons de biblioteques i hemeroteques i les col·leccions bibliogràfiques i hemerogràfiques de titularitat pública existents a la Comunitat Valenciana.

  • Les obres literàries, històriques, científiques o artístiques de caràcter unitari o seriat en escriptura manuscrita o impresa, existents a la Comunitat Valenciana, de les que no consti almenys tres exemplars en bon estat de conservació a les biblioteques o serveis públics radicats en ella.

- La Llei 4/2011, de 23 de març, de biblioteques de la Comunitat Valenciana estableix que la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu com a centre superior bibliotecari de la Generalitat i dipòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana té entre les seues funcions "elaborar el Catàleg Col·lectiu del patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana i propiciar la integració de la mateixa en tots aquells catàlegs col·lectius de les mateixes característiques que es creen en la resta d'Espanya, o a nivell internacional".
 

El Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià conté descripcions bibliogràfiques d'obres impreses des dels segles XV al XIX, conservades a les biblioteques públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com els fons de la Biblioteca Valenciana.

La Base de dades de l'CCPB-CV des que es va crear el 1989, està en continu procés d'ampliació i a ella han contribuït nombroses biblioteques de les tres províncies d'Alacant, Castelló i València.

Consultar:

- Directori de biblioteques [pdf] .

- Enllaç al Catàleg Col·lectiu de Patrimoni Bibliogràfic Valencià

- Per a més informació: escriga a ccpbcv_bv@gva.es.