Visualització de contingut web

RELACIÓ DE SERVICIS

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ofereix una llarga llista de servicis que també es presten de manera virtual:

CARTA DE SERVICIS:

 

SERVICIS PER A LA CIUTADANIA: 

 

SERVICIS PER A BIBLIOTEQUES I CENTRES DE DOCUMENTACIÓ:

 

QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS:


 

Visualització de contingut web