Visualització de contingut web

San Bernat de Rascanya (1381-1546)

L'any 1383, el rei Pere el Cerimoniós va concedir llicència a Arnau de Saranyó, abat del monestir cistercenc de Santa Maria de la Valldigna, per a edificar un monestir al lloc que ocupava l'alqueria islàmica de Rascanya.

Vista de les restes arquitectòniques del claustre de Sant Bernat de Rascanya

Sant Bernat de Rascanya va ser un monestir menut, construït amb materials modestos i sense caràcter monumental. Durant el segle i mig d'existència va passar per greus dificultats a causa de problemes financers i la falta de control monàstic.

Reconstrucció del claustre de Sant Bernat de Rascanya a partir de les dades arqueològiques i documentals

"Este monestir és menut. Està situat en un terreny molt fèrtil que li pertany, i està edificat en forma de quadrat, rodejat per un rierol d'aigua límpida que serpenteja per ací i per allà i va humitejant pertot arreu les hortes dels voltants."

Claude de BRONSEVAL. Visitador de l'orde del Cister. 1532

El claustre i les dependències annexes es van integrar en el posterior complex arquitectònic jerònim i van perdurar fins al segle XIX, en què van ser completament enderrocades.

La intervenció arqueològica i l'estudi de la documentació d'arxiu han permés ampliar el coneixement que es tenia del monestir.

Reconstrucció de Sant Bernat de Rascanya a partir de les dades arqueològiques i documentals

L'esquema arquitectònic i organitzatiu de Sant Bernat de Rascanya era semblant al de tots els monestirs cistercencs. El conjunt estava presidit per l'ESGLÉSIA, a un dels costats de la qual s'adossava el CLAUSTRE, obert per mitjà d'arcs a un jardí central. Al voltant del claustre es disposaven les distintes dependències monàstiques. Al costat oriental es trobava la SALA CAPITULAR, lloc on es llegien diàriament els capítols de la regla i es tractaven assumptes interns de la comunitat. A la planta de dalt hi havia les CEL·LES dels monjos. El REFECTORI o MENJADOR i la CUINA ocupaven el costat nord. Al costat oest es localitzaven la PORTERIA, el CELLER, el REBOST i el GRANER.

La INFERMERIA i la RESIDÈNCIA DE L'ABAT es trobaven en un altre claustre situat a la part posterior de l'església.

A. Església
B. Claustre principal
C. Celler, rebost i graner
D. Porteria
E. Refectori o menjador i cuina
F. Planta baixa: Sala Capitular i dependències comunitàries Planta alta: cel·les
G. Claustre de la infermeria i de la residència de l'abat
H. Patis