Visualització de contingut web

Sales de Consulta

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu disposa de dos sales per a consultar-ne els fons:

 

Sala Nicolau Primitiu:  Hemeroteca i Consulta de Fons Modern

En aquesta sala, es pot consultar les monografies i publicacions periòdiques dels segles XIX, XX i XXI.

En la sala hi ha una zona reservada per a estudiants.

 

 

Sala Gregori Maians:  Fons Gràfic, Antic i Valuós, Arxius personals i institucionals

En esta sala es consulten els manuscrits, les edicions dels segles XV, XVI, XVII i XVIII, així com totes aquelles d'especial raresa i valor bibliogràfic, i tots els documents pertanyents al fons gràfic (cartells, fotografies, postals, gravats), i els arxius personals i institucionals.

 

 

Les sales estan proveïdes de:

  • Col·lecció de referència general i especialitzada de lliure accés: Sala Nicolau Primitiu [pdf], Sala Gregori Maians [pdf].

  • Taules de lectura individual amb preses de connexió per a ordinadors portàtils.

  • Red Wi-Fi gratuïta.

  • Lectors de microfilm i microfitxes.

  • Ordinadors per a consultes del catàleg de la Biblioteca Valenciana i altres recursos electrònics. També es pot accedir des d'alguns d'ells  al depòsit legal electrònic .

  • Mitjans de reproducció de documents (fotocopiadora, escàner).

  • Bases de dades i recursos online, utilitzades pel personal tècnic, per a oferir informació especialitzada al personal investigador i a altres biblioteques del Sistema Bibliotecari Valencià.  

Qualsevol dubte pot ser preguntat als tècnics que hi ha a cada sala.