Visualització de contingut web

Proposta de donacions

DONACIONS
 
La donació és una de les formes d'adquisició de materials bibliogràfics i documentals a les biblioteques juntament amb la compra i el bescanvi o intercanvi de publicacions.
 
La Biblioteca Valenciana té gran interés a promoure l'enriquiment de la seua col·lecció a través de donacions realitzades tant per institucions com per particulars sent conscients a més de l'important paper que exerceixen a l'hora de recuperar i incrementar el patrimoni bibliogràfic valencià. De fet, molts dels recursos més valuosos i col·leccions especials es van originar per aquesta via.
 
Els documents oferits poden ser de tota mena: monografies, manuscrits, dibuixos, mapes, literatura grisa, etc. i estar publicats en diferents formats, sempre que s'ajusten als criteris contemplats en la política de gestió de la col·lecció.
 
Per a més informació pot consultar la nostra Política de donacions [pdf].
 
PROCEDIMENT
 
1. És aconsellable que comprove en el nostre catàleg si la Biblioteca ja té exemplars de les obres objecte de la donació.
 
2. Ha de fer una proposta de donatiu mitjançant qualsevol de les següents opcions:
 
El donant descriurà el contingut de la donació amb el major detall possible (autor, títol, etc. de l'obra a donar) i, en el cas que siga un conjunt de volums, el seu número, àrea temàtica i estat de conservació general.
 
3. Una vegada analitzat el contingut de la donació la Biblioteca respondrà a la seua proposta i li indicarà els passos a seguir en el cas que haja sigut acceptada. 

 

La Biblioteca no es compromet a tornar els donatius rebuts que no han sigut previament acceptats pel Departament d'Adquisicions.

 
Informació pràctica
 
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Departament d'adquisicions
Telèfon: 96 1983436