Per forma d'ingrés

« Ves enrere

Col·lecció Valenciana

Col·lecció Valenciana

En aquest epígraf es reuneixen les obres adquirides per la institució a càrrec dels seus pressupostos. La política d'adquisicions de la Biblioteca Valenciana està lligada i determinada pels fins i objectius de la institució: reunir, conservar i difondre el Patrimoni Bibliogràfic Valencià quant a producció, editorials valencianes, temes valencians i obres valencianes.

Aquesta col·lecció està formada per un conjunt de materials de distinta tipologia: llibres, publicacions periòdiques, material fotogràfic, postals, cartells, gravats, impresos efímers i compres de caràcter patrimonial. En l'actualitat, inclou al voltant de 26.500 documents.