Programes o llibrets de festes

« Ves enrere

Partitures

Partitures

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu compta entre els seus fons amb les biblioteques i arxius personals de compositors i musicòlegs valencians donats per ells mateixos o pels seus familiars. Els documents que formen este fons musical són de tipus i materials molt variats: majoritàriament, partitures impreses i manuscrites. Per citar alguns exemples, del compositor Miguel Asins Arbó es conserven 863 partitures manuscrites autògrafes, dels més de 1300 documents del mestre Palau destaquen el conjunt de partitures, format per peces originals i versions manuscrites i d'Eduardo López Chavarri hi ha incorporades al catàleg més de 3500 partitures. També hem de mencionar el fond del musicòleg Luis Sánchez Fernández, recentement incorporat a la Biblioteca Valenciana, consultable tant en format inventari como mitjançant SAVEX.

A més, en la biblioteca es conserven també les partitures que ingressen pel Depòsit legal entre les que cal destacar les publicades per l'Editorial Piles, editorial de música especialitzada en l'edició i distribució de partitures i materials pedagògics. El fons propi del que disposen, ho han format al llarg dels anys pel vincle mantingut amb generacions de compositors valencians i espanyols en general.