Programes o llibrets de festes

Programes de festes

Programes de festes

Les festes són per als valencians una de les seues institucions fonamentals. No són només les falles amb els seus llibrets, també les fogueres, les gaiates, els altars, les festes patronals o populars de cada poble o barri. Un conjunt documental ric i variat que ens acosta cada any als nostres costums més lúdics.