Programes o llibrets de festes

Guies

D'oci, de viatges, comercials, locals, per a turistes… L'activitat lúdica o comercial es reflectix sovint en este tipus de publicacions de què en la nostra hemeroteca es conserven diversos centenars.