Programes o llibrets de festes

« Ves enrere

Fotografies

Fotografies

Este fons reunix una col·lecció de més de 470.000 documents fotogràfics que comprenen pràcticament tot el període que va des de l'inici de la fotografia fins a l'actualitat. Les fotografies més antigues que posseïx la Biblioteca Valenciana són tres daguerreotips fets entre 1839 i 1860 i quatre calotips, realitzats en 1853, amb vista de la ciutat de València.

Quasi tots els suports, formats i procediments fotogràfics existents en la història de la fotografia es conserven en els fons de la Biblioteca, on, a més dels ja citats, es poden trobar ferrotips, cianotips, albúmines, platinotips, etc. fins als suports actuals.

La Col·lecció José Huguet està formada per vint-i-cinc mil fotografies, díhuit mils positius en paper i set mil plaques de vidre realitzades per fotògrafs valencians o que van treballar a la Comunitat Valenciana: Antonio García, Julio Derrey, Jean Laurent, Vicente Barberá Masip, Vicente Peydró, Vicente Gómez Novella, etc. Totes estes imatges arrepleguen des de finals del S.XIX fins a 1936, el reportatge humà i social i la documentació urbana, arquitectònica i paisatgística.

A més d'esta col·lecció cal destacar els fons de Vicente Peydró, Joaquin Sanchis Serrano "Finezas", Mario Guillamón, Lázaro, Francesc Jarque, Desfilis i Publipress.