Programes o llibrets de festes

Fotografies aèries

Fotografies aèries

En la Biblioteca Valenciana també es conserva l'arxiu de fotografies aèries verticals realitzades per l'empresa CETFA (Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos), empresa fundada l'any 1927 per un grup de socis vinculats amb els primers temps de l'aviació militar espanyola i amb la primeres experiències en la realització d'alçaments cartogràfics a partir de fotografies aèries. Esta col·lecció esta formada pel material original sobre el territori de la Comunitat Valenciana i que ascendix a dèsset mil sis-centes fotografies i dos-cents seixanta gràfics, corresponent al període de la dècada de 1940 fins a 1993, data en què l'empresa cessa la seua producció. Tota esta documentació original és importantíssima per a l'estudi dels espais cultivats, els tipus de cultius, les vies de comunicació i a l'utilització del sòl; en definitiva, per a l'estudi de la transformació del paisatge