Programes o llibrets de festes

Fotografies

Fotografies

Este fons reunix una col·lecció de més de 470.000 documents fotogràfics que comprenen pràcticament tot el període que va des de l'inici de la fotografia fins a l'actualitat. Les fotografies més antigues que posseïx la Biblioteca Valenciana són tres daguerreotips fets entre 1839 i 1860 i quatre calotips, realitzats en 1853, amb vista de la ciutat de València.

Quasi tots els suports, formats i procediments fotogràfics existents en la història de la fotografia es conserven en els fons de la Biblioteca, on, a més dels ja citats, es poden trobar ferrotips, cianotips, albúmines, platinotips, etc. fins als suports actuals.

La Col·lecció José Huguet està formada per vint-i-cinc mil fotografies, díhuit mils positius en paper i set mil plaques de vidre realitzades per fotògrafs valencians o que van treballar a la Comunitat Valenciana: Antonio García, Julio Derrey, Jean Laurent, Vicente Barberá Masip, Vicente Peydró, Vicente Gómez Novella, etc. Totes estes imatges arrepleguen des de finals del S.XIX fins a 1936, el reportatge humà i social i la documentació urbana, arquitectònica i paisatgística.

A més d'esta col·lecció cal destacar els fons de Vicente Peydró, Joaquin Sanchis Serrano "Finezas", Mario Guillamón, Lázaro, Francesc Jarque, Desfilis i Publipress.