Visualització de contingut web

Informació bibliogràfica

Què és?

La Secció d'Informació Bibliogràfica té com a finalitat orientar i atendre les necessitats d'informació dels usuaris, realitzant recerques bibliogràfiques i localitzant, si escau, els documents primaris requerits.

Recursos

 • Terminals proveïts amb lector de disc compacte i accés a Internet per a consulta dels catàlegs i altres recursos electrònics.
 • La sala disposa d'una col·lecció de referència de lliure accés formada per:
  •  Atles geogràfics i històrics
  •  Bibliografies generals i especialitzades
  •  Compilacions legislatives
  •  Diccionaris
  •  Enciclopèdies generals
  •  Fonts estadístiques
  •  Guies
  •  Inventaris i catàlegs d'arxius, biblioteques i museus valencians
  •  Altres obres d'interés
 • També disposa d'accés a diverses bases de dades.

Servicis

 • Assessorament sobre fonts d'informació automatitzada.
 • Realització de recerques bibliogràfiques retrospectives en bases de dades i altres recursos electrònics o impresos.
 • Elaboració de llistats bibliogràfics en diversos suports ja siga pel mateix usuari o pel personal de la sala.
 • Resposta a consultes sobre tot tipus d'informació referencial (dades biogràfiques, estadístiques, jurídiques, etc.)
 • Difusió Selectiva de la Informació segons perfils de recerca prèviament definits.
 • Localització i subministrament de documents electrònics a text complet de lliure accés en Internet.
 • Eixos servicis es complementen amb la possibilitat d'obtenció de reprografia de fons propis i aliens en el suport tècnicament més aconsellable, sempre d'acord amb les normes establides (consulte Normes Generals de Reproducció) i la legislació vigent.

Forma de les peticions

 • Les peticions d'informació poden ser presencials o no presencials (per telèfonfaxcorreu ordinari o correu electrònic). 
 • En cas de recerques bibliogràfiques, és convenient concertar prèviament una visita indicant data i hora.