Biblioconsulta: servei d'informació bibliogràfica en línia

Què és?

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ofereix un servei d'Informació Bibliogràfica, tant presencial com virtual, per a orientar i atendre les necessitats d'informació dels usuaris, realitzant cerques bibliogràfiques i localitzant, en el seu cas, els documents primaris requerits, siguen a la Biblioteca Valenciana o en altres institucions.
 
Qualsevol ciutadà major de 16 anys podrà utilitzar este servici per a resoldre consultes d'interés general.  Així mateix, també s'atendran sol·licituds d'informació per a treballs d'investigació o acadèmics de qualsevol tipologia (treballs finals de grau o de màster, tesis doctorals, reportatges, etc.) que esten referides a temàtiques valencianes o de l'àrea de la Biblioteconomia i Documentació.
 
Com utilitzar el servei?
 
Les sol·licituds d'informació poden ser presencials o virtuals
 • Consultes bibliogràfiques virtuals: a través del nostre servici Biblioconsulta: servei d'informació bibliogràfica en línia.
 • Consultes bibliogràfiques presencials: és convenient concertar prèviament una cita indicant data i hora a través del correu bv@gva.es

 

Amb quins recursos compta?

 • Ordinadors d'ús públic per a consultes del catàleg de la Biblioteca Valenciana i altres recursos electrònics d'interés per a la investigació.
 • Col·lecció de referència de lliure accés, tant en la Sala Nicolau Primitiu [pdf] com en la Sala Gregori Maians [pdf], formada per:
  • Manuals sobre matèries específiques, especialment de temàtica valenciana.
  • Atles geogràfics i històrics.
  • Bibliografies generals i especialitzades.
  • Compilacions legislatives.
  • Diccionaris.
  • Enciclopèdies generals.
  • Fonts estadístiques.
  • Guies.
  • Inventaris i catàlegs d'arxius, biblioteques i museus valencians.
 • Accés en línia a diversos recursos electrònics.
 • Accés en línia a diverses hemeroteques digitals.
 • Accés al depòsit legal electrònic
 • Accés a diverses bases de dades.