Guia de recursos de la Biblioteca Valenciana: Teatre

« Ves enrere

Llocs web

Llocs web

 

Memòria digital

Una de les missions de les biblioteques patrimonials com la Biblioteca Nacional de España o la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és la de recollir, catalogar i preservar el patrimoni bibliogràfic del territori del qual són capçalera.

Gràcies a mecanismes com el depòsit legal (obligació que tenen els editors o productors d'entregar exemplars de les seues obres a les administracions) gran part de la producció bibliogràfica editada en paper o en suports audiovisuals s'ha pogut conservar per sempre en aquestes biblioteques.

El depòsit legal electrònic ens serveix per a preservar la memòria digital efímera, documentació que, malgrat el seu alt valor informatiu i testimonial sobre les nostres societats, es perdria per sempre en mancar de corporeïtat física i per a la qual no serveix el depòsit legal tradicional.

 

L'Arxiu de la Web Espanyola es va crear inspirat en les Directrius per a la preservació del patrimoni digital de la Unesco (2003) i amb el recolzament normatiu del Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsito legal de les publicacions en línia, la Biblioteca Nacional de España  va començar a capturar pàgines i llocs web espanyols albergats en el domini.es, així com en altres dominis i subdominis genèrics (.com, .edu, .gob, .org, .net, etc.).

 

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu col·labora amb aquest projecte des de l'any 2016, amb una col·lecció estable en la qual s'han recollit 1.282 recursos de diferent tipus relacionats amb el nostre territori (webs, revistes digitals, blogs, etc.), de la qual es fa un seguiment sistemàtic i que augmenta periòdicament. També ha participat en les recopilacions dutes a terme puntualment amb motiu d'esdeveniments com va ser l'epidèmia del COVID.

Per a cadascu d'aquests llocs web, i depenent de la naturalesa dels seus continguts i actualització, s'han fixat diferents nivells de profunditat (tota la web, només pàgines principals, algunes seccions) o ritme en les captures (diari, setmanal, mensual).

 

ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 2023

La Biblioteca Valenciana contribueix també a la formació de les denominades col·leccions d'esdeveniment: són aquelles que recullen recursos en línia relacionats amb esdeveniments que poden afectar una comunitat autònoma en concret, o que s'estenen a l'àmbit nacional, com és el cas de les pròximes eleccions autonòmiques i municipals que se celebraran el pròxim 28 de maig. És per aquest motiu que ens trobem en un període de treball especialment actiu en la recopilació de recursos que recullen el pols polític de les formacions que concorren en la Comunitat Valenciana a les eleccions autonòmiques i municipals del 2023.
 
En aquesta selecció hi ha ja més 100 recursos, a més enormement diversos: des dels comptes de Twitter dels candidats i dels partits polítics, a les seccions especials sobre les eleccions en la premsa, o pàgines web dedicades a sondejos i enquestes. Tots aquests documents electrònics formaran part de la col·lecció col·laborativa: 2023 Eleccions locals i autonòmiques (ELEAUT 2023), assegurant així la seua preservació futura.
 

 

Per a conéixer més sobre l'Arxiu de la Web pots consultar els següents enllaços: 

L'Arxiu de la Web Espanyola en la Biblioteca Nacional de España

Recolecció de la Comunidad Valenciana [xls]

 

Recoleccions de les Comunitats Autònomes [xls]

 

Per a qualsevol dubte o consulta: bv@gva.es