Guia de recursos de la Biblioteca Valenciana: Teatre

« Ves enrere

Llocs web

Llocs web

 

Memòria digital

Una de les missions de les biblioteques patrimonials com la Biblioteca Nacional de España o la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és la de recollir, catalogar i preservar el patrimoni bibliogràfic del territori del qual són capçalera.

 

Gràcies a mecanismes com el depòsit legal (obligació que tenen els editors o productors d'entregar exemplars de les seues obres a les administracions) gran part de la producció bibliogràfica editada en paper o en suports audiovisuals s'ha pogut conservar per sempre en aquestes biblioteques.

 

El depòsit legal electrònic ens serveix per a preservar la memòria digital efímera, documentació que, malgrat el seu alt valor informatiu i testimonial sobre les nostres societats, es perdria per sempre en mancar de corporeïtat física i per a la qual no serveix el depòsit legal tradicional.

 

 

L'Arxiu de la Web Espanyola es va crear inspirat en les Directrius per a la preservació del patrimoni digital de la Unesco (2003) i amb el recolzament normatiu del Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsito legal de les publicacions en línia, la Biblioteca Nacional de España  va començar a capturar pàgines i llocs web espanyols albergats en el domini.es, així com en altres dominis i subdominis genèrics (.com, .edu, .gob, .org, .net, etc.).

 

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu col·labora amb aquest projecte des de l'any 2016, amb una col·lecció estable en la qual s'han recollit 1.165 recursos de diferent tipus relacionats amb el nostre territori (webs, revistes digitals, blogs, etc.), de la qual es fa un seguiment sistemàtic i que augmenta periòdicament. També ha participat en les recopilacions dutes a terme puntualment amb motiu d'esdeveniments com les eleccions generals del 2019, i les eleccions locals i autonòmiques del mateix any.

 

Per a cadascu d'aquests llocs web, i depenent de la naturalesa dels seus continguts i actualització, s'han fixat diferents nivells de profunditat (tota la web, només pàgines principals, algunes seccions) o ritme en les captures (diari, setmanal, mensual).

 
 

COVID-19

Actualment, la Biblioteca Valenciana col·labora activament amb la BNE en la recopilació de la informació generada en Internet relativa al coronavirus en la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han recollit més de tres-centes webs de diferents mitjans com a periòdics, xarxes socials d'investigadors, webs de diversos centres d'investigació, hospitals, de la mateixa Generalitat o de les administracions locals amb informació específica sobre la pandèmia. La recopilació es realitza periòdicament pel que la col·lecció creix de manera contínua.

 
 

 

Per a conéixer més sobre l'Arxiu de la Web pots consultar els següents enllaços: 

 

L'Arxiu de la Web Espanyola en la Biblioteca Nacional de España

 

Recolecció de la Comunidad Valenciana [xls]

 

Recoleccions de les Comunitats Autònomes [xls]

 

Per a qualsevol dubte o consulta: bv@gva.es