Visualització de contingut web

Descàrrega amb Z39.50

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu oferix la possibilitat d'accedir a les seues bases de dades, per mitjà del protocol de busca Z39.50. Es recomana abans d'utilitzar este servici llegir la Informació Tècnica.

Z39.50 és un estàndard internacional per a la recuperació de la informació basat en l'estructura client/servidor, que facilita la interconnexió entre sistemes informàtics. Fa possible la comunicació entre sistemes que utilitzen diferent maquinari i programari, permet la realització de busques simultànies a múltiples bases de dades utilitzant una única interfície d'usuari, així com recuperar la informació, ordenar-la, i exportar els registres bibliogràfics.

Per mitjà de qualsevol client Z39.50 es pot accedir a la base de dades de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, de forma conjunta.

Per a qualsevol dubte o suggeriment envie un missatge a: bv@gva.es

Informació tècnica
Servidor bvnpz3950.gva.es   NOU
Base de dades ABNET_DB
Port 2102
Autenticació Lliure
Tipus de MARC MARC21
Joc de caràcters ISO88591
Composició del registre Complet
Disponibilitat 24x7