Visualització de contingut web

Claustre Sud (1548-1607)

Al voltant d'este claustre se situaven les dependències on es desenrotllava la vida dels monjos. A la planta baixa es trobaven les dependències comunitàries com la SALA CAPITULAR, la LLIBRERIA, destinada a contindre la famosa biblioteca del duc de Calàbria, la CAPELLA DELS REIS i l'AULA PER A LLEGIR.

A la planta primera es trobaven les CEL·LES dels monjos, i a la planta segona, les dels NOVICIS.

La torre sud-est estava ocupada per la CEL·LA DEL PRIOR i per la CEL·LA DE L'ARCA, lloc on es custodiaven els diners i els objectes més valuosos del monestir.

El claustre sud és una de les obres més rellevants de l'arquitectura valenciana del Renaixement. Es compon de dos galeries superposades de set arcs per cada costat, la inferior és d'ordre dòric i la superior és d'ordre jònic. El conjunt es corona per mitjà d'una balustrada.

Claustre Sud

La construcció d'este claustre va durar 40 anys i hi van participar alguns dels mestres més importants de l'època.

SALA CAPITULAR

Era el lloc on es reunien els monjos a llegir els capítols de la Sagrada Escriptura i per tractar assumptes interns de la comunitat.

Al segle XVII va servir possiblement com a capella mentre es construïa l'església.
 

ESCALA IMPERIAL

Esta monumental escala comunicava el claustre i el sobreclaustre. Es cobrix amb una volta de canó decorada amb cassetons.

En un dels vestíbuls s'ha conservat el paviment original de principi del segle XVII.

CEL·LES

A la planta primera hi havia les cel·les individuals dels monjos. En cada una de les portes figuraven les inicials XPS o IHS i una xifra o una lletra que servia per a identificar-les.

Totes les cel·les disposaven d'un balcó, una finestra per a il·luminar l'escriptori i un armari d'obra. El mobiliari es reduïa bàsicament a un llit, un escriptori i unes quantes cadires.

ESCALA CLAUSTRAL

Escala de comunicació entre les tres plantes del claustre. La torre es corona amb una inscripció commemorativa de la fundació del monestir juntament amb els escuts dels fundadors i una volta decorada amb cassetons.