Visualització de contingut web

Claustre Nord (1763-1802)

El nou claustre, al nord de l'església, va ser projectat a imitació del claustre sud el 1763 per fra Francesc de Santa Bàrbara, monjo arquitecte de Sant Miquel dels Reis. Les obres es van paralitzar a principi del segle XIX i el claustre no es va arribar a acabar mai.

Sala que anava a ser destinada a refectori o menjador i cuina

L'únic cos que es va construir, el situat cap a l'est, anava a ser destinat a la planta baixa com a refectori o menjador i cuina, encara que no es va arribar a utilitzar mai. A les plantes superiors se situaven les cel·les.

La construcció del claustre nord va comportar la desaparició d'una gran part del claustre de Sant Bernat de Rascanya.

Vista del claustre nord inacabat

Fonaments que anaven a rebre els arcs del nou claustre