Visualització de contingut web

Bústia de queixes i suggeriments

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, tal com s'esdevé amb la resta de centres culturals dependents de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat, i d'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2011, de 9 de març, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment per a la presentació i tramitació de les queixes i dels suggeriments en l'àmbit dels centres culturals dependents de la Conselleria, està oberta a la recepció de queixes i suggeriments.

Descàrrega de formularis en pdf per a impressió i presentació en paper:

Presentació electrònica mitjançant el PROP: