Visualització de contingut web

Bases de dades disponibles des de la Biblioteca Valenciana

 

La Biblioteca Valenciana disposa també de suscripcions a bases de dades que li permeten oferir una informació especialitzada i de qualitat davant de consultes complexes, tant d'investigadors com d'altres institucions o biblioteques del Sistema Bibliotecari Valencià. 
 

Són accesibles des de las salas de consulta i la seua utilització va a càrrec del personal  tècnic de la Biblioteca Valenciana:

 

ÍNDICES

Temàtica: producció científica espanyola, correspondiente a las antiguas bases de datos del CSIC (IME, ICYT, ISOC), en su mayoría artículos de revistas.

Productor: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Volum:  Més de 300.000 documents.

Accés: https://indices.app.csic.es/bddoc-internet/pages/login.html

 

WORLD BIOGRAPHICAL INDEX-ARCHIVO BIOGRÁFICO DE AUTORES ESPAÑOLES, PORTUGUESES E IBEROAMERICANOS (ABEPI)

Temàtica: biografies d'autors espanyols, portuguesos i iberoamericans, extrets d'autors espanyols, portuguesos i iberoamericans, extrets de més de 3.000 diccionaris i obres biogràfiques, reproduïdes a text complet.

Productor: De Gruyter a partir del repertori previo de Bowker-Saur.

Volum:  Més de 2.000.000 d'articles biogràfics.

Accés: https://wbis.degruyter.com/index

 

ISSN

Temàtica: publicacions seriades de tot el món.

Productor: ISSN.

Volum: Més de 2.000.000 de títols.

Accés:  https://portal.issn.org/

 
 

RARE BOOK HUB

Temàtica: referèncias d'impressos, manuscrits i documents antics amb preus i informació sobre subhastes.

Productor: Americana Exchange.

Volum: Més de 9.980.000 referències.

Accés: https://www.rarebookhub.com/

 
 

ARTPRICE BASICS

Temàtica: referèncias de cartells, il·lustracions i altres materials gràfics amb preus i informació sobre subhastes.

Productor: Art Price.

Volum: Més de 750.000 il·lustradors i artistes.

Accés: https://es.artprice.com/

 
 

WORLD BIBLIOGRAPHIES ON CD ROM

Temàtica: referències de llibres impresos i altres documents des del segle XV fins a finals del segle XX.

Productor: K.G.Saur.

Volum: Més de 6.000.000 de registres.

Accés:  Cd-Rom en Sala Gregori Maians.

Inclou: 

  •  Bibliografía General Española Siglo XV - 1998. 
  •  Bibliographie Française du XVè Siècle à 2.000.
  •  English Bibliography 15th Century to 1901 and 1901 to 1945.
  •  Bibliografia Generale Italiana dal XV secolo al 1999.
  •  Bibliografia Geral Portuguesa século XV - 1999.
  •  Latin Blibliography 15th Century to 1999.
  •  International Bibliography of Maps and Atlases.
  •  International Bibliography of Printed Music, Music Manuscripts and Recordings International.