Visualització de contingut web

Accés a la Biblioteca

 

Per a fer ús dels fons i serveis presencials és necessari disposar d'una de les següents targetes, que es proporcionen de manera gratuïta en el taulell d'informació, a l'entrada de l'edifici:

 

PASSE TEMPORAL D'INVESTIGACIÓ

 

S'expedeix a aquells usuaris que de manera ocasional consultaran els fons o utilitzaran els serveis de la biblioteca.

La vigència del passe és de tres mesos naturals, no renovable.

Requisits:

 • Tindre més de 16 anys.
 • Acreditar la identitat per mitjà del DNI o el passaport.
 • Omplir l'imprés de sol·licitud i lliurar-lo presencialment en Informació o bé enviar-ho amb el DNI o passaport escanetjat a bv@gva.es

 

TARGETA D'INVESTIGACIÓ

 

S'expedeix a aquells usuaris que de manera habitual necessiten tindre accés als fons i serveis de la biblioteca.

La vigència de la targeta és de cinc anys, renovable.

Requisits:

 

 • Tindre més de 18 anys.
 • Acreditar la identitat mitjançant DNI o passaport.
 • Haver esgotat els tres mesos de vigència del pase temporal d'investigació mitjançant el seu ús actiu (accés a fons i serveis).
 • Omplir l'imprés de sol·licitud i lliurar-lo presencialment en Informació o bé enviar-ho amb el DNI o passaport escanetjat a bv@gva.es

En funció de l'acord adoptat pel Consejo de Cooperación Bibliotecaria de reconeixement de carnets d'investigació de la Biblioteca Nacional de España i de les biblioteques nacionals i regionals de les comunitats autònomes, es facilitarà el carnet d'investigació a totes les persones posseïdores d'un carnet expedit en alguna d'aquestes biblioteques. En aquests casos, els documents requerits per la Biblioteca Valenciana són: el carnet d'investigació i el DNI (o passaport), els dos en vigor.

 

PASSE TEMPORAL D'ESTUDI

 

Aquest passe serveix exclusivament per a utilitzar la zona de la sala reservada per a estudi i per a consultar els fons de lliure accés.

La vigència del passe és indefinida.

Requisits:

 • Tindre més de 16 anys
 • Acreditar la identitat per mitjà del DNI o el passaport
 • Omplir l'imprés de sol·licitud i lliurar-lo presencialment en Informació o bé enviar-ho amb el DNI o passaport escanetjat a bv@gva.es

 

REGULACIÓ DE L'ACCÉS

 

 • No està permés introduir a les sales de consulta maletins, carpetes opaques, paquets, motxilles, bosses grans, sobres tancats, estotjos i fundes d'ordinador portàtil, ni objectes que puguen causar danys a la seua estructura, instal·lacions o pertinences. La biblioteca disposa de taquilles en la planta baixa, enfront del taulell d'informació, on es poden depositar els objectes personals.
 • No està permés accedir amb menjar o beguda a les sales.
 • Durant la consulta de documents originals amb valor patrimonial només pot utilitzar-se llapis.
 • Els telèfons mòbils han d'estar insonoritzats abans d'entrar a les sales de consulta.
 • La utilització de dispositius d'emmagatzematge propis requereix l'autorització prèvia del personal de la sala.
 • La realització de fotografies està limitada a determinats fons, per la qual cosa s'ha de consultar prèviament al personal de la sala.
 • S'han de complir les normes de convivència i seguretat tant a les sales com en tot el recinte de la biblioteca. Si no és així es procedirà a la retirada del passe temporal o de la targeta d'investigació.