Destaquem

« Ves enrere

Llocs web

Llocs web

 

Memòria digital

Una de les missions de les biblioteques de tipus nacional com la Biblioteca Nacional d'Espanya o la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és la de recollir, catalogar i preservar el patrimoni bibliogràfic del territori del qual són capçalera.

Gràcies a mecanismes com el dipòsit legal o obligació que tenen els editors o productors de lliurar exemplars de les seues obres a les administracions, gran part de la producció bibliogràfica editada en paper o en suports audiovisuals s'ha pogut conservar per a sempre a les biblioteques de tipus nacional .
 
Aquest procediment no serveix per preservar la memòria digital efímera, documents que, malgrat el seu alt valor informatiu i testimonial sobre les nostres societats, es perdrien per sempre al mancar de corporeïtat física i per a la qual no ens serveix el dipòsit legal tradicional. És per això que aquest tipus de material es recull a través de l'Arxiu de la web Espanyola.
 

L'Arxiu de la Web Espanyola es va crear inspirat en les Directrius per a la preservació del patrimoni digital de la Unesco (2003) i amb el recolzament normatiu del Reial decret 635/2015, de 10 de juliol, pel qual es regula el dipòsito legal de les publicacions en línia, la Biblioteca Nacional de España  va començar a capturar pàgines i llocs web espanyols albergats en el domini .es, així com en altres dominis i subdominis genèrics (.com, .edu, .gob, .org, .net, etc.).

La recol·lecció de pàgines web es realitza amb robots rastrejadors que recorren les URL seleccionades prèviament i guarden tot el que troben enllaçat, amb la freqüència, profunditat i grandària que es determini. El resultat d'aquestes recol·leccions web són els arxius web, on es guarda i es pot consultar el recol·lectat. Per a això, s'utilitza NAS (NetarchiveSuite), una eina de codi obert, mentre que per rastrejar es fa ús de l'robot Heritrix, creat per Internet Archive, primera organització que va començar a rastrejar i arxivar la web en 1996.

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu col·labora amb aquest projecte des de l'any 2016, amb una col·lecció estable a la qual s'han recollit 1.165 recursos de distint tipus  relacionats amb el nostre territori (webs, revistes digitals, blocs, etc.), de la qual es fa un seguiment sistemàtic i que augmenta periòdicament. També ha participat en els reculls duts a terme puntualment amb motiu d'esdeveniments com les Eleccions Generals de 2019, i les Eleccions Locals i Autonòmiques del mateix any.
 
 

COVID-19

Actualment, la Biblioteca Valenciana col·labora activament amb la BNE en la recopilació de la informació generada a Internet relativa a l'Coronavirus a la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han recollit més de tres-centes webs de diferents mitjans com diaris, xarxes socials d'investigadors, webs de diversos centres de recerca, hospitals, de la mateixa Generalitat o de les administracions locals amb informació específica sobre la pandèmia. El recull es realitza periòdicament de manera que la col·lecció creix de manera contínua.
 

Per a conéixer més sobre este projecte pots consultar el següent link: 

http://www.bne.es/es/Colecciones/ArchivoWeb/index.html