Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis Professionals |  Patrim. Bibliogràfic. Val.
 Links d'Interés |Patrimoni Bibliogràfic Valencià |Preservació
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital       PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC VALENCIÀ

La Biblioteca Valenciana segons establix la Llei d'Organització Bibliotecària de la Comunitat Valenciana [Llei10/1986], és l'encarregada d'elaborar el CCPB-CV com un dels instruments de protecció i difusió de llibres i fullets anteriors al 1901.

El Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de la Comunitat Valenciana conté descripcions bibliogràfiques d'obres impreses del segle XV al XIX, conservades en les biblioteques públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com els fons de la Biblioteca Valenciana.

La descripció bibliogràfica s'ha elaborat a la vista dels exemplars, aplicant les normes ISBD(A), la codificació MARC en la versió IBERMARC, i les normes ISO.

La Base de dades del CCPB-CV des que es va crear l'any 1989, està en continu procés d'ampliació i hi han contribuït nombroses biblioteques de les províncies d'Alacant, Castelló i València