Principal |  Mapa |  E-mail 
La Biblioteca | Sant Miquel dels Reis
Història |Informació General |La Col·lecció |Publicacions |Sant Miquel dels Reis
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital
Línia del Temps
  1371
Arnau Saranyó, abat del monestir cistercenc de Santa Maria de la Valldigna, compra l'alqueria de Rascanya per fundar en este lloc un nou monestir.
  1383
Pere el Cerimoniós concedix llicència al monestir de la Valldigna per a edificar Sant Bernat de Rascanya.
  1384
Comença la construcció del nou monestir. Les obres finalitzen el 1401.
  1424
Alfons el Magnànim visita Sant Bernat de Rascanya abans d'entrar a València.
  1526
Germana de Foix i el seu marit Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, són nomenats virreis de València.
  1532
Un informe del visitador de l'orde del Cister indica que a Sant Bernat de Rascanya la comunitat està formada només per tres monjos que no complixen la vida monàstica.
  1536
Mor Germana de Foix. El seu testament disposa que siga soterrada al monestir de Sant Bernat de Rascanya i que este siga regit per l'orde de Sant Jeroni. El duc de Calàbria inicia les gestions per a complir la voluntat de la seua muller.
  1545
Butla de Pau III per la qual se suprimix l'orde cistercenc al monestir de Sant Bernat de Rascanya i s'instaura en lloc seu l'orde de Sant Jeroni amb el nou nom de Sant Miquel dels Reis.
  1546 L'orde dels jerònims pren possessió de Sant Miquel dels Reis.
  1548
El duc de Calàbria encarrega a l'arquitecte Alonso de Covarrubias el projecte del nou monestir. Les obres comencen amb la construcció del claustre sud.
  1550
Mor el duc de Calàbria. Deixa tots els seus béns, entre els quals hi ha la seua famosa biblioteca, a la comunitat de Sant Miquel dels Reis. Les obres del claustre sud es paralitzen i no se reprenen fins al 1571.
  1578
La comunitat jerònima decidix modificar el projecte de Covarrubias i prendre com a model el claustre dels Evangelistes d'El Escorial. El claustre sud s'acaba el 1607.
  1623
Comencen les obres de l'església sobre l'antic temple de Sant Bernat de Rascanya.
  1763
Comença la construcció d'un claustre al nord de l'església i per a això s'enderroca part de l'antic monestir de Sant Bernat de Rascanya. Este nou claustre no es va acabar mai.
  1811
Els francesos ocupen el monestir i roben part de la valuosa biblioteca del duc de Calàbria.
  1821
La comunitat jerònima és dissolta. La Casa de Beneficència s'instal·la a Sant Miquel dels Reis. Els frares tornen al monestir el 1823.
  1835
Les mesures desamortitzadores de Mendizábal comporten la dissolució definitiva de la comunitat de Sant Miquel dels Reis. El monestir i les propietats d'este passen a poder de l'Estat.
  1843
L'Estat ven el monestir a un particular que té la intenció de demolir-lo. L'Ajuntament de València i l'Acadèmia de Sant Carles paralitzen el procés.
  1857
Sant Miquel dels Reis s'habilita com a asil de mendicitat i després com a presó de dones.
  1874
L'Estat decidix condicionar Sant Miquel dels Reis com a Presidi Nacional d'hòmens. L'arquitecte Tomás d'Aranguren redacta el projecte d'adequació.
  1886
Conclou la part més important de les obres amb la construcció de dos galeries penitenciàries al nord de l'església.
  1936
El presidi de Sant Miquel dels Reis és la destinació de nombrosos presos polítics durant i després de la Guerra Civil.
  1962
Sant Miquel dels Reis passa a ser propietat de l'Ajuntament i la Diputació de València.
  1966 Es clausura definitivament com a presidi.
  1980
Es comença a gestar el projecte de recuperació de l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis.
  2000
Sant Miquel dels Reis es rehabilita com a seu de la Biblioteca Valenciana després de la restauració de l'edifici.