Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis a l'Usuari |  Informació Bibliogràfica
Accés i Guia d'Ús |Informació Bibliogràfica |Reprografia | Sales de Consulta
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital


       SALA GREGORI MAIANS. INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

Biblioteca Valenciana
Informació Bibliogràfica
Avda de la Constitució, 284
46019 València
URL: http://bv.gva.es
Tel.: 96 387 40 00 / 47
Fax: 96 387 40 37
E-Mail: bv@gva.es
Què és?

La Secció d'Informació Bibliogràfica té com a finalitat orientar i atendre les necessitats d'informació dels usuaris, realitzant recerques bibliogràfiques i localitzant, si escau, els documents primaris requerits.


Recursos.

 •  Terminals proveïts amb lector de disc compacte i accés a Internet per a consulta dels catàlegs i altres recursos electrònics.
 •  La sala disposa d'una col·lecció de referència de lliure accés formada per:
  •  Atles geogràfics i històrics
  •  Bibliografies generals i especialitzades
  •  Compilacions legislatives
  •  Diccionaris
  •  Enciclopèdies generals
  •  Fonts estadístiques
  •  Guies
  •  Inventaris i catàlegs d'arxius, biblioteques i museus valencians
  •  Altres obres d'interés
 •  També disposa d'accés a diverses bases de dades .


Servicis.

 •  Assessorament sobre fonts d'informació automatitzada.
 •  Realització de recerques bibliogràfiques retrospectives en bases de dades i altres recursos electrònics o impresos.
 •  Elaboració de llistats bibliogràfics en diversos suports ja siga pel mateix usuari o pel personal de la sala.
 •  Resposta a consultes sobre tot tipus d'informació referencial (dades biogràfiques, estadístiques, jurídiques, etc.)
 •  Difusió Selectiva de la Informació segons perfils de recerca prèviament definits.
 •  Localització i subministrament de documents electrònics a text complet de lliure accés en Internet.
 •  Eixos servicis es complementen amb la possibilitat d'obtenció de reprografia de fons propis i aliens en el suport tècnicament més aconsellable, sempre d'acord amb les normes establides (consulte Normes Generals de Reproducció) i la legislació vigent.

Forma de les peticions.

 •  Les peticions d'informació poden ser presencials o no presencials (per telèfon, fax, correu ordinari o correu electrònic).
 •  En cas de recerques bibliogràfiques, és convenient concertar prèviament una visita indicant data i hora.