Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis a l'Usuari | Bústia de Suggeriments
Bústia de Suggeriments |Guia d'Ús |Informació Bibliogràfica |Reprografia |Sales de Consulta
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital

 

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, tal com s’esdevé amb la resta de centres culturals dependents de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat, i d’acord amb el que disposa l’Ordre 2/2011, de 9 de març, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment per a la presentació i tramitació de les queixes i dels suggeriments en l’àmbit dels centres culturals dependents de la Conselleria, està oberta a la recepció de queixes i suggeriments.

Descàrrega de formularis en pdf per a impressió i presentació en paper:
- Formulari de queixes [pdf].
- Formulari de suggeriments [pdf].

Presentació electrònica mitjançant el PROP:
- Formulari de queixes [és necessari certificat].
- Formulari de suggeriments [és necessari certificat].

 

A més, la Biblioteca Valenciana admet la presentació de desiderates o suggeriments de compra, que es pot realitzar per mitjà del formulari electrònic següent:
- Formulari de suggeriments de compra.