Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis a l'Usuari | Reprografia
Biblioteca Personal |Guia d'Ús |Informació Bibliogràfica |Reprografia |Sales de Consulta
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital
Formulari de sol·licitud per a Investigadors:
Té targeta d'investigador de la BV:


Dades Personals:


 Nom:

 
 Cognoms:
 Nif/Passaport:
 Adreça:
 Població:
Província:
 C.P.:
Telèfon:
Fax:

 E-mail:


Dades del Document:


Nota: En el cas de sol·licitar la reproducció de diversos documents del Fons Gràfic només cal  indicar un títol genèric per a tots i enumerar-ne les signatures en "observacions".

 Tipus de Document:
 Títol de l'Obra:
 Títol de l'Article:
 Autor:
 Any/Volum: Número:
Pàgines:
 Sèrie:
Número:
 ISBN/ISSN:
Signatura:
Dades de la Sol·licitud:

 Tipus de reproducció: Es necessita abans de (data):  
 Forma d'enviament:  
 Observacions:  
Declare que, davall la meua responsabilitat, em compromet a respectar la Llei de Propietat Intel·lectual i que l'ús que faré de les reproduccions és:En cas que l'ús siga no privat, em compromet igualment a respectar la normativa específica per a ús públic.

Enviar Enviar