Principal |  Mapa |  E-mail 
Servicis Professionals |  Preservació
 Biblioteca Professional |Links d'Interés |Patrimoni Bibliogràfic Valencià |Preservació
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital


       CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ EN LA BIBLIOTECA VALENCIANA

Per a portar a terme les labors necessāries de preservaciķ i conservaciķ del patrimoni bibliogrāfic i documental valenciā, la Biblioteca Valenciana compta amb un taller de restauraciķ que té dos funcions fonamentals:

1. En relaciķ amb els seus propis fons:

a. Supervisar les condicions ambientals (humitat, temperatura, neteja i higiene) dels depōsits en quč es troben els fons.

b. Establir les necessitats i prioritats de restauraciķ dels documents que ho necessiten.

2. Assessorar a aquelles entitats que posseīsquen fonts documentals que formen part del patrimoni bibliogrāfic i documental valenciā, i que així ho solˇliciten, tant en matčria de preservaciķ i conservaciķ de fons com en casos de catāstrofe.