e
  Principal |  Mapa |  E-mail 
La Biblioteca | La Col·lecció
Història i Funcions  |Horari i Localització |La Col.lecció |Publicacions |Sant Miquel dels Reis
Ir a Menú Principal San Miguel de los Reyes Biblioteca Valenciana Digital

La Biblioteca Valenciana ha reunit una important col·lecció que s’aproxima al milió d’exemplars. Les vies d’ingrés han sigut les donacions, les compres i el Dipòsit Legal.

 

Donacions i compres: una Biblioteca de Biblioteques

 

«La creació de la Biblioteca Valenciana representa també el reconeixement cap al gest dels qui, amb voluntat expressa que en formaren part, hi feren donació de fons documentals i bibliogràfics, arribats a nosaltres gràcies a llurs esforç i consciència cívica.»

(Decret 5/1985, del Consell de la Generalitat Valenciana)

PRINCIPALS DONACIONS I COMPRES

1979 Nicolau Primitiu Gómez Serrano
1983 Francesc Badenes i Dalmau
  Josep Espasa i Signes
  Salvador Pallarés i Ciscar
1984 Lluís Guarner
  Emilio Muñoz Orts
  Manuel Sanchis Guarner
1985 Adolf Pizcueta i Alfonso
  Sección Femenina
1986 Luis García Ejarque
1987 Rafael Pérez Contel
1989 Gregorio Mayans y Siscar
1990 José Ferrer Olmos
1991 María Ángeles Belda Soler
1992 José Huguet Chanzá
  Vicente Peydró Marzal
  Joaquín Sanchis Serrano, Finezas
1993 Vicente Llorens Castillo
1994 Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos
1995 Guillermina Medrano-Rafael Supervía
  Mario Guillamón Vidal
1996 Eduard López-Chavarri Marco
1997 Francesc Almela i Vives
1999 Francesc Jarque i Bayo
  José Lázaro Bayarri
2000 José Rodríguez Olazábal
  Biblioteca Carreres
  Manuel Bas Carbonell
  Inspección Educativa
  Andrés de Sales Ferri Chulio
  Domingo L. García Forcada
2002 Casa Regional Valenciana en México
  José Aibar Guerra
  Rafael Lapesa Melgar
  Diego Sevilla Andrés
2003 Emilio Attard Alonso
  Amelia Comba Comba
  Ateneo Español de México
  Laureano Robles Carcedo
  Família Ventura
  Ángel Lacalle Fernández
  Berta Singerman
  Alejandro Ferrant Vázquez
  Ferran Garcia Martín
  Publipress
2004 Jesús Martínez Guerricabeitia
  Pere Maria Orts i Bosch
2005 Jesús Alonso Sentandreu
  Lluís Cebrian i Mezquita
2006 Pedro Nácher Soler
  Pilar Faus Sevilla
  Ignacio Soldevila Durante
2007 Julián San Valero Aparisi
2008 Juan Codina Bas
  Desfilis
2009 Inspectoría Salesiana San José de Valencia
2010 Thomas F. Glick
  Família Roglá
  Biblioteca Tirantiana
2011 Carmelina Sánchez-Cutillas
  José María Adán García
  Rosa Armiñana Navarrete
2012 Família Catarineu
  Lluís-Miren Zalbidea Gómez
2014 Vicente Marco
  Vicente Giner Boira
2015 Enric Valor Benavent
2016 Familia Aguirre-Marco
  Julián Antonio Ramírez i Adelita del Campo
2017 Biblioteca Felipe Garín
  Vicente Gaos
  Alejandra Soler-Arnaldo Azzati
2018 José Medina Echavarría NOU

 

Si voleu obtenir una informació més detallada de cadascuna de les donacions o compres, feu clic sobre el corresponent nom.

A més de compres i donacions, la Biblioteca Valenciana custodia importants dipòsits temporals. Un dels més destacats és la Biblioteca Cervantina.

Els ingressos per Depòsit Legal: la Bibliografia Valenciana

 

El Depòsit Legal és l'obligació que existix a Espanya i en altres països occidentals de lliurar a l'administració pública determinat nombre d'exemplars de l'imprès , produït o editat en determinat territori . Gràcies a este mecanisme, biblioteques com la Valenciana poden preservar el patrimoni bibliogràfic actual del territori del qual són biblioteca capçalera .

Per este mitjà , han arribat i arriben a la Biblioteca Valenciana documents de tota mena produïts o editats a la Comunitat Valenciana com llibres, revistes, diaris, partitures, discos, vídeos, mapes, postals, gravats, làmines, cartells, documents electrònics (tant tangibles com en línia) i fins i tot cromos o cartes. Totes estes publicacions passen a constituir la Bibliografia Valenciana .

Actualment, un dels reptes que afronta la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és el de la preservació dels documents electrònics intangibles, els que es troben a Internet . Per això, la Biblioteca Valenciana participa i col·labora en el desenvolupament de projectes nacionals per a l'arxiu del web amb la finalitat de recuperar i preservar el patrimoni digital valencià per a les generacions futures.

Més informació:

 

La Col·lecció Valenciana

 

En aquest epígraf es reuneixen les obres adquirides per la institució a càrrec dels seus pressupostos. La política d’adquisicions de la Biblioteca Valenciana està lligada i determinada pels fins i objectius de la institució: reunir, conservar i difondre el Patrimoni Bibliogràfic Valencià quant a producció, editorials valencianes, temes valencians i obres valencianes.

Aquesta col·lecció està formada per un conjunt de materials de distinta tipologia: llibres, publicacions periòdiques, material fotogràfic, postals, cartells, gravats, impresos efímers i compres de caràcter patrimonial. En l’actualitat, inclou al voltant de 26.500 documents.

 

Hemeroteca

 

L’Hemeroteca reuneix més de 14.000 títols de publicacions seriades amb una amplíssima varietat: premsa (des del primer número del Diari de València, del 1790), revistes generals i especialitzades, guies, catàlegs de llibrers, llibres de festes i col·leccions d’historietes gràfiques (els populars còmics), en els quals ha quedat l’obra dels millors dibuixants valencians.

En aquesta secció destaca la col·lecció de revistes de l’època de la II República i de la Guerra Civil, les publicacions semiclandestines, la col·lecció de llibrets de falla i, finalment, l’exhaustivitat de moltes publicacions que difícilment es troben en unes altres hemeroteques.

La riquesa de la col·lecció es deu, en gran part, al llegat inicial de Nicolau Primitiu, continuat per molts altres, als quals s’han unit importants adquisicions de la Generalitat, a més de la regular aportació del Dipòsit Legal.

 

El Fons Gràfic

 

La Biblioteca Valenciana posseeix un important fons gràfic format per més de 600.000 documents. El fons reuneix una àmplia varietat de materials: mapes i plànols, cartells, fotografies i diapositives, dibuixos, gravats, postals, etc. Destaquen els més de 400.000 documents fotogràfics, més de 11.000 cartells, així com la col·lecció de targetes postals formada per més de 40.000 exemplars i que comprén des de la primera postal oficial espanyola fins a les vistes més actuals dels nostres pobles i ciutats.

Les principals col·leccions que integren aquest fons són:

 

1992 José Huguet Chanzá
  Vicente Peydró Marzal + inventari NOU
  Joaquín Sanchis Serrano, Finezas + inventari NOU
1994 Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos
1995 Mario Guillamón Vidal + inventari NOU
1999 Francesc Jarque i Bayo
  José Lázaro Bayarri

 

2003 Publipress
2008 Desfilis
2010 Familia Roglá + inventari NOU
2012 Lluís-Miren Zalbidea Gómez

 

 

 

 

 

 

La Col·lecció de Fons Antic i Valuós

 

Conté les obres d’especial raresa, antiguitat i valor de la Biblioteca Valenciana.

Posseeix 3.615 manuscrits, 1.421 partitures de música manuscrita, una col·lecció d’incunables composta per uns 53 volums, 8.906 impresos dels segles XV a XVIII, més de 30.000 dibuixos originals i una valuosa col·lecció d’edicions facsimilars. Així mateix, la Biblioteca Valenciana custodia uns 50 arxius personals.

Manuscrits com ara Spectacula lucretiana, dedicat pel seu autor, Joan Baptista Cantalicio, al papa Alexandre VI en ocasió de les bodes de Lucrècia Borja amb Alfons d’Aragó; els dos volums de Col·loquis, de Joan Baptista Escorihuela; un preciós llibre d’hores datat el 1450... son exemples de la col·lecció de manuscrits. Quant al fons antic, format pels impresos anteriors a l’any 1801, ha servit d’eix per al desenvolupament del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Valencià.

L’acurat tractament tècnic de les més de 30.000 làmines de dibuixos originals realitzats pels més importants autors valencians (Gago, Ortiz, Quesada, Segrelles...) per a les col·leccions d’historietes gràfiques dels anys seixanta, ha permés conservar-los i publicar La historieta gràfica a la Biblioteca Valenciana. Dibuixos originals.

L’obtenció d’un conjunt de bones edicions facsímils és una línia d’adquisicions en la Biblioteca Valenciana. La perfecció actual de les tècniques de reproducció facsimilar permet reunir una col·lecció capaç de complir la funció informativa i didàctica, ja que gràcies a ella es pot estudiar l’evolució de l’escriptura, les característiques de les matèries escriptòries, les tècniques d’il·luminació, etc.